บริษัท อาร์.อาร์.รุ่งนิรันดร์ทัวร์ จำกัด
           
          ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/04407 ตั้งอยู่เลขที่ 15,17 ซ.จินดาถวิล ถ.พระราม 4
           แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2504 โดย นายพิชัย อัศวรุ่งนิรันดร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      การให้บริการของบริษัท 


       Outbound tour / ทัวร์ต่างประเทศ  
     
        บริษัทฯ จัดนำท่องเที่ยวต่างประเทศโดยหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญในทุกเส้นทางทั่วโลก ด้วยมาตรฐานของโรงแรม
        ที่พักอาหาร และการเดินทางที่มีคุณภาพ เพื่อความสบายกายและสบายใจ คุ้มค่ากับงบประมาณและเวลาที่มีค่าที่สุด
        ของท่าน โดยมัคคุเทศก์ทุกคนของบริษัทได้รับใบอนุญาตนำเที่ยว
 
       Ticket / แผนกตั๋วเครื่องบิน 

        ใช้ระบบการสำรองที่นั่งผ่านระบบ AMADEUS และ ABACUS ซึ่งสามารถทราบผลการจองได้ภายใน
        3 นาที  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี Packages ทัวร์ เอื้องหลวง ของการบินไทย Pink Rose ของสายการบิน
        บางกอกแอร์เวย์ จัดจำหน่าย และ บริษัทฯ มีบริการจัดส่งตั๋วเครื่องบินให้กับลูกค้าถึงสำนักงาน หรือที่พัก 
 
       Corporate Travel and Air Ticketing / ฝ่ายจัดการตั๋วเครื่องบิน ท่องเที่ยว สำหรับองค์กร

        บริษัทฯ บริการสำรองที่นั่งจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจัดนำเที่ยวเพื่อตอบแทนลูกค้า หรือนำทัศนศึกษาดูงาน
        ให้กับบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานราชการ โดยรับจัดการเดินทางในทุกเส้นทางตามที่ท่านต้องการ ให้ตรงตาม
        เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณ
 
       Worldwide & Domestic Hotel Booking / รับจองโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ

        บริษัทฯ รับจองโรงแรมที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศในราคาพิเศษ
 
       Car Bus and Van Rental/บริการรถเช่า  

        บริษัทฯ รับจัดหารถเช่าวีไอพี ทั้งรถยนต์ รถบัสนำเที่ยว และรถตู้ปรับอากาศหลากหลายขนาด ตามความ
        เหมาะสมและความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      
       Comprehensive Travel Accident Insurance/ ประกันการเดินทาง 

        บริษัทฯ รับทำประกันการเดินทางเพื่อยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศยุโรป และสร้างความมั่นใจให้กับท่านตลอดการเดินทาง
 
       Visa & Travel Document/ วีซ่า

        บริษัทฯ รับให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการทำวีซ่าเดินทางต่างประเทศทั่วโลก


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
     
   
องค์กรการท่องเที่ยวที่บริษัทเป็นสมาชิก 

 
     

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
(TOURISM AUTHORITY OF THAILAND :TAT)
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
(ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS : ATTA)          

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
(THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION : TTAA)           

สมาคมผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
(INTERNATIONAL AIR TICKET AGENCY ASSOCIATION : ITA)     

 
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION : IATA)

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

          Top Airline Agent Award
           (รางวัลตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินดีเด่น) 

Star Alliance Best Supporting Award
Thai Airways International
Air France
All Nippon Airways
British Airways
Cathay Pacific Airways
China Airlines
Emirates
Eva Airways Corporation
Gulf Air
Japan Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
Lufthansa German Airlines
Malaysia Airlines
Northwest Airlines
Qantas Airways
Singapore Airlines
Swiss International Airlines
United Airlines